nav-left cat-right
cat-right

Sztuka średniowiecza

Sztukę średniowiecza tworzono między V w. a XV w. Opierała się ona na kulcie związanym z religią chrześcijańską. Sztuka pogańska (świecka) zajmowała wówczas miejsce marginalne. Dominowały dzieła sakralne.

Sztukę średniowiecza można podzielić na sztukę: koptyjską, bizantyjską, przedromańską, romańską i gotycką.

Tematyka sztuki średniowiecza była związana z hagiografią. Przedstawiano sceny ze Starego Testamentu przeplatane motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Postaci ukazywano najczęściej z profilu, w pozycji stojącej lub leżącej. Posiadały one nierealistyczne proporcje. Pod koniec średniowiecza artyści mocno wydłużali sylwetki przedstawiane w swoich dziełach i dbali o ekspresję ich twarzy. Z lubością ukazywano okaleczone, zdeformowane cierpieniem ciała m.in. Jezusa i świętych. Istniało także tzw. malarstwo książkowe w postaci miniatur zdobiących księgi. Były to najczęściej scenki rodzajowe z życia codziennego.

Dzieła powstałe w tamtym okresie to przede wszystkim stele nagrobne, reliefy o symbolice chrześcijańskiej, ikony, malowidła ścienne czy miniaturowe oraz witraże. Rzeźbę tworzono najczęściej z drewna.