nav-left cat-right
cat-right

Sztuka koptyjska

Próbując przemierzyć wszystkie ważniejsze okresy rozwoju sztuki w historii świata nie sposób zapomnieć o sztuce koptyjskiej. Jednak w przeciwieństwie do późniejszych styli, takich jak barokowy czy renesansowy, trudno jasno określić ramy czasowe panowania tego trendu. Na pewno można datować początek na III wiek naszej ery. Wtedy to ludy będące potomkami starożytnych Egipcjan pod wpływem sztuki...

Sztuka bizantyjska

Sztukę, która rozkwitała we Wschodnim Cesarstwie Rzymskim zwiemy dzisiaj bizantyjską. Zajmuje ona ogromny przedział czasowy, bowiem aż jedenaście wieków (od założenia Konstantynopola w 330 roku do roku 1453, gdy stolicę Bizancjum zdobyli Turkowie). Sztuka bizynatyjska pozostawała ona pod silnym wpływem sztuki starożytnej Grecji, jednak miała także swoje, charakterystyczne elementy. Rozwój sztuki tamtego czasu...