nav-left cat-right
cat-right

Sztuka renesansu

Renesans, nazywany również Odrodzeniem, to szeroki ruch kultury europejskiej (obejmujący nie tylko sztukę, ale także na przykład filozofię) obejmujący XV i XVI wiek (chociaż trudno ustalić jednoznaczne ramy czasowe jego występowania). Określany jest jako odrodzenie sztuki i nauki po „wiekach ciemnych” czyli średniowieczu. Głównym postulatem tego ruchu był powrót do antycznych wzorców myślenia,...

Sztuka baroku

Barocco czyli „perła o nieregularnym kształcie” lub baroque czyli „bogactwo ozdób”, to od tych słów wziął swoją nazwę jeden z najbardziej znanych nurtów w historii sztuki. Barok, bo o nim mowa powstał pod koniec XVI wieku, a trwał aż do wieku XVIII. Narodził się i panował głównie w Europie zachodniej i środkowej. Popularny zwłaszcza w Włoszech, Hiszpanii i Francji. Często...