nav-left cat-right
cat-right

Sztuka renesansu

Renesans, nazywany również Odrodzeniem, to szeroki ruch kultury europejskiej (obejmujący nie tylko sztukę, ale także na przykład filozofię) obejmujący XV i XVI wiek (chociaż trudno ustalić jednoznaczne ramy czasowe jego występowania). Określany jest jako odrodzenie sztuki i nauki po „wiekach ciemnych” czyli średniowieczu.

Głównym postulatem tego ruchu był powrót do antycznych wzorców myślenia, prymat racjonalizmu. Taki właśnie duch powrotu do starożytności, towarzyszył rozwojowi sztuki renesansowej.

Sztuka renesansowa dzieli się na:

Architektura – przesunięcie ciężaru uwagi na człowieka zmniejszyło zapotrzebowanie na budowle sakralne stąd powstaje wiele rezydencji, budynków użyteczności publicznej czy pałaców, dużo mniej za to kościołów czy klasztorów. Projekty architektoniczne cechuje prostota, harmonia i czytelność. Występuje mnogość linii poziomych, co ma na celu pokazanie przywiązania do ziemi. Linie te tworzone są przez gzymsy, balustrady, schody. Nie oznacza to jednak rezygnowania z detali, te również się pojawiają i to nie tylko w formie naśladownictwa sztuki antycznej. Zrezygnowano z ostrych łuków i strzelistych wierz znanych z gotyku. Zastąpiono je półkolistymi formami i kopułami, które zdobiły teraz górne części budowli.

Malarstwo – w malarstwie triumfy święci akt, przywrócony do łask po średniowieczu. Tematyka religijna wciąż była popularna, ale zaczęły jej towarzyszyć sceny mitologiczne, co jest zapowiedzią baroku. Najistotniejszym, od strony technicznej, był wynalazek perspektywy geometrycznej, linearnej oraz powietrznej, dzięki którym obrazy nabrały głębi. Powrócił także pejzaż i to nie tylko jako samodzielny temat, ale także jako tło portretów czy aktów. Pochwała piękna ludzkiego ciała, większa ilość motywów roślinnych – to wszystko potwierdzało zwrot ku naturze.

Sztuka renesansu

Rzeźba – którą należy podzielić na tę towarzysząca budynkom i tę pozostającą niezależną, wykonywana była głównie z marmuru i brązu. W rzeźbie architektonicznej dominowały reliefy zdobiące fasady, portale czy głowice kolumn. Nowością była rozbudowana rzeźba nagrobkowa, którą zapoczątkował Donatello. W rzeźbie niezależnej popularnymi tematami są posągi dowódców wojski na koniach, motywy biblijne (Pieta), czy ludzkie ciało jako takie.

Zwrot w stroną starożytności, odwrócenie się od gotyku zaowocował niezwykłym bogactwem nowych pomysłów, ale był także podwaliną pod kolejny nurt sztuki. Nurt, który odwróci się właśnie od renesansu – barok.

 

 

Jeden komentarz do “Sztuka renesansu”

  1. Anonim pisze:

    Dzięki mordy za opisanie ładnie zwięźle i na temat 🙂

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.