nav-left cat-right
cat-right

Sztuka neolitu

Późna epoka kamienia, neolit, trwała w Europie od około 5 500 r. p.n.e., zaś w Mezopotamii od około roku 11 000 r. p.n.e. Samo pojęcie neolitu wprowadził w 1876 r. antropolog John Lubbock w celu odróżnienia epoki kamienia łupanego od epoki, w której występuje już kamień gładzony. Jest to czas, w którym pojawiła się ceramika, jednak wykonywana przede wszystkim ręcznie, jeszcze bez koła garncarskiego....

Sztuka mezolitu

Sztuka mezolitu, czyli średnia epoka kamienna trwała od ok. 10 000 r.  p.n.e. do ok. 5 000 r.  p.n.e. Z tego okresu pochodzi m.in. malarstwo naskalne (np. w jaskiniach Chauvet, Altamira, Pech Merle, Lascaux). Początkowo nasi praprzodkowie mieszkali w jaskiniach, stąd też wzięły się ich akty twórcze w postaci malarstwa naskalnego. Potem jaskinie zamieniono na osady i zajęto się m.in. wytwarzaniem pierwszej...

Sztuka paleolitu

Paleolit był okresem narodzin obiektów, które możemy nazwać pierwszymi dziełami sztuki. Trwał on od ok. 2 mln lat do ok. 11000 p.n.e. Powstała wówczas sztuka, plastyka figuralna, zdobnictwo oraz ornamentacja na narzędziach. Sztuka paleolitu osiągnęła swój szczyt ok. 40 000 r. p.n.e. Z tego okresu pochodzą kamienne figurki z wizerunkiem kobiety, którą zwykło się nazywać „Venus” bądź też...