nav-left cat-right
cat-right

Starożytna sztuka hetycka

Historia sztuki jest niezwykle bogata. Od zarania dziejów różne cywilizacje rozwijały poszczególne elementy sztuki, od malarstwa, przez muzykę, po rzeźbę. Jedną z odmian sztuki, która wpłynęła na rozwój kolejnych, jest sztuka hetycka. Określana mianem sztuki Hetytów pochodzi z około II tysiąclecia p.n.e. Bezpośrednio była związana z kulturą ludu Hattu, zwanych także Protohetytami.   Sztuka...

Sztuka starożytnej Grecji

W historii światowej sztuki okres antycznej Grecji odcisnął ogromne piętno. Do dziś wpływ ówczesnych standardów dostrzec można w architekturze, na obrazach czy rzeźbach. Klastyczne piękno i elegancja były inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. Sytuacji ta z pewnością trwać będzie nadal, bowiem sztuka starożytnej Grecji, pozostanie wiecznie żywa. Rozwój tej sztuki nastąpił po upadku kultury...

Sztuka neolitu

Późna epoka kamienia, neolit, trwała w Europie od około 5 500 r. p.n.e., zaś w Mezopotamii od około roku 11 000 r. p.n.e. Samo pojęcie neolitu wprowadził w 1876 r. antropolog John Lubbock w celu odróżnienia epoki kamienia łupanego od epoki, w której występuje już kamień gładzony. Jest to czas, w którym pojawiła się ceramika, jednak wykonywana przede wszystkim ręcznie, jeszcze bez koła garncarskiego....

Sztuka koptyjska

Próbując przemierzyć wszystkie ważniejsze okresy rozwoju sztuki w historii świata nie sposób zapomnieć o sztuce koptyjskiej. Jednak w przeciwieństwie do późniejszych styli, takich jak barokowy czy renesansowy, trudno jasno określić ramy czasowe panowania tego trendu. Na pewno można datować początek na III wiek naszej ery. Wtedy to ludy będące potomkami starożytnych Egipcjan pod wpływem sztuki...

Sztuka bizantyjska

Sztukę, która rozkwitała we Wschodnim Cesarstwie Rzymskim zwiemy dzisiaj bizantyjską. Zajmuje ona ogromny przedział czasowy, bowiem aż jedenaście wieków (od założenia Konstantynopola w 330 roku do roku 1453, gdy stolicę Bizancjum zdobyli Turkowie). Sztuka bizynatyjska pozostawała ona pod silnym wpływem sztuki starożytnej Grecji, jednak miała także swoje, charakterystyczne elementy. Rozwój sztuki tamtego czasu...

Sztuka starożytnej Mezopotamii

Sztuka starożytnej Mezopotamii była przejawem działalności artystycznej człowieka na obszarze leżącym w dorzeczu Tygrysu oraz Eufratu, który trwał od III/IV tysiąclecia p.n.e. do VI w. p.n.e. Miejsce, jakim była Mezopotamia rozwinęło się wiele kultur i starożytnych cywilizacji. Powstały tu takie państwa jak: Babilonia, Asyria, Akad, Sumer. Początkowo znano je tylko z przekazów starożytnych Greków....

Sztuka starożytnego Egiptu

Rozwój sztuki starożytnego Egiptu nastąpił między IV tysiącleciem p.n.e. a VII w. n.e. Sztuka starożytnego Egiptu dzieli się na: Rzeźbę i architekturę, którą można podziwiać m.in.: w Luksorze (posąg Ramzesa II), w Karnaku (sala hypostylowa, egipski obelisk), w Menkaure (Wielki Sfinks i piramida), w Abu Simbel (świątynia Ramzesa II). Architektura i rzeźba starożytnego Egiptu pełniły funkcję...

Sztuka mezolitu

Sztuka mezolitu, czyli średnia epoka kamienna trwała od ok. 10 000 r.  p.n.e. do ok. 5 000 r.  p.n.e. Z tego okresu pochodzi m.in. malarstwo naskalne (np. w jaskiniach Chauvet, Altamira, Pech Merle, Lascaux). Początkowo nasi praprzodkowie mieszkali w jaskiniach, stąd też wzięły się ich akty twórcze w postaci malarstwa naskalnego. Potem jaskinie zamieniono na osady i zajęto się m.in. wytwarzaniem pierwszej...

Sztuka paleolitu

Paleolit był okresem narodzin obiektów, które możemy nazwać pierwszymi dziełami sztuki. Trwał on od ok. 2 mln lat do ok. 11000 p.n.e. Powstała wówczas sztuka, plastyka figuralna, zdobnictwo oraz ornamentacja na narzędziach. Sztuka paleolitu osiągnęła swój szczyt ok. 40 000 r. p.n.e. Z tego okresu pochodzą kamienne figurki z wizerunkiem kobiety, którą zwykło się nazywać „Venus” bądź też...

Sztuka renesansu

Renesans, nazywany również Odrodzeniem, to szeroki ruch kultury europejskiej (obejmujący nie tylko sztukę, ale także na przykład filozofię) obejmujący XV i XVI wiek (chociaż trudno ustalić jednoznaczne ramy czasowe jego występowania). Określany jest jako odrodzenie sztuki i nauki po „wiekach ciemnych” czyli średniowieczu. Głównym postulatem tego ruchu był powrót do antycznych wzorców myślenia,...